DSV aktie – alt der er at vide om DSV aktier

Aktieverdenen kan være en kæmpe stor jungle at skulle finde rundt i. Det kan derfor være en god ide, at man kigger rundt på internettet i forhold til at skulle finde information omkring aktier. Hvis du gerne vil vide alt, hvad man kan om DSV aktier, så bare læs med her.

Det er vigtigt, at man altid laver sin egen research, udover at læse om andres tanker og meninger omkring en aktie. Det kunne sagtens være DSV aktier. Det er vigtigt, at man sørger for at bruge tid på at undersøge en aktie, specielt hvis det er så stort et firma som DSV er. Der er gode muligheder for at kende til DSV aktie nyheder. Man kan bevæge sig rundt på deres egen hjemmeside, men man skal altid huske at det er dem selv, som skriver på den. Det er derfor vigtigt, at man også finder andre kilder end virksomheden selv, når det kommer til at skulle undersøge en aktie som DSV. 

Der er en række forskellige områder, som er gode at vide noget om, hvis man vælger at købe en aktie. Det er både fremtiden, styrkerne og svaghederne ved en aktie, samtidig med, at man skal give deres økonomi et kig. Man skal nemlig sikre sig, at deres økonomi hænger godt sammen. Herudover skal man også have et øje for prisen af aktien. Hvis aktien er for dyr, så er det bedre at vente med at købe den, indtil at den falder til den pris, som man selv synes er rimelig. 

Hvad er DSV egentlig for et firma?

Det er altid vigtigt, at man kender til det firma, som man vil investere i. Det er en rigtig god ide, at man får sat sig ordentligt ind i virksomheden, sådan man kender til den. Det er der en række gode grunde til at gøre. Det kan man gøre for at kende virksomheden, sådan man ved, hvad virksomheden laver. Det kunne være indenfor et specielt emne eller marked, som firmaet opererer.

DSV er en logistik og transport firma. Det er i dag et af verdens største speditionsfirmaer. DSV blev etableret i 1976 og har igennem en række opkøb formået at bibeholde en stor rolle i den globale transportindustri, hvilket har med til sikre stor vækst hos DSV aktien. Firmaet har valgt at dele sig op i 3 forskellige divisioner, som dermed udelukkende har opgaver for sit eget område. 

Områderne er:

  • Road
  • Air & Sea
  • Solutions

Det har DSV valgt at gøre, sådan man kan møde sine kunder på den bedste måde muligt. Det er med til at sikre effektivitet og vækst i hele firmaet. Det gør, at de har specialister indenfor hvert område. Man har gennem årene lavet mange forskellige opkøb, som hele tiden har udviklet på virksomheden. Det sidste opkøb var i 2019, hvor man opkøbte Panalpina Welttransport. Det gjorde, at DSV blev det 5. største transport og logistikvirksomhed i verden.

DSV ansat

Den historiske udvikling på DSV´s aktiekurs

Man kan kigge på den historiske udvikling i forhold til DSV´s aktiekurs. Her vil man kunne se, hvordan virksomheden stille og roligt har udviklet sig igennem årene. Den har ikke på noget som helst tidspunkt lidt nogle knæk eller store fald – heller ikke under finanskrisen. De største knæk har været i 2018, samt da Corona-krisen rammer i 2020. Det er her, hvor man vil kunne opleve de største kursfald i forhold til DSV aktien. DSV aktien har efter Corona-krisen oplevet en stor vækst. Dette skyldes blandt andet et succesfuldt opkøb af en anden virksomhed, men også den store efterspørgsel på transport i hele verden, hvilket har været med til at sikre DSV aktiekursen. Der har været en stor efterspørgslen i forhold til at få sine varer leveret forskellige steder i verden. Man har også set en række forsyningsproblemer i forhold til at få leveret sine varer, hvilket selvfølgelig har gjort, at der er blevet lagt ekstra pres på et firma som DSV og DSV aktien. 

DSV aktien er en bundsolid aktie, hvilket har gjort, at man har valgt dem til deres forskellige opgaver, som man har kunnet støde på. 

Man vil også kunne se et større fald for nyligt, da markedet i 2022 indtil nu har været præget af stor uro og usikkerhed. Det har fået mange aktiekurser til at falde drastisk. 

Nyheder omkring DSV aktien

I forhold til DSV aktien, så har fokus på aktien i medierne i høj grad været omkring den negative stemning, som der er på aktiemarkedet. Her har der som sådan ikke været nogen direkte nyheder i forhold til DSV. 

Man kan sige, at DSV´s opkøb af Panalpina har fyldt meget, hvor man har haft meget fokus på dette. Det har været et succesfuldt opkøb, hvilket har medført gode nyheder. 

DSV har også præsenteret, at de vil bygge et nyt logistikhus på vej i Ringsted. Det er nu muligt for DSV at udvide deres lagerkapacitet. Lageret vil blive bygget op omkring et simpelt lagersystem, som skal gøre det nemt at bruge. Der er blevet tænkt en række forskellige grønne løsninger ind i deres bygning, da det har været vigtigt for dem, at kunne fortsætte deres grønne omstilling. Byggeriet skulle gerne starte i sommeren 2022 og forventes at stå klar til brug på et tidspunkt i 2023. 

Det er heller ikke længe siden at DSV opkøbte GIL for 30,2 milliarder kroner. Det har været med til at styrke DSV aktiens position gevaldigt og selve DSV aktien. GIL skal bidrage til det i forvejen stærke netværk, som DSV har. GIL specialiserer sig indenfor luft- og sø-fragt, hvilket kan booste DSV aktiens netværk indenfor disse områder. Der er generelt set et meget stort samlet vækstpotentiale i dette opkøb. Hvilket kan få DSV aktien til at stige. Det er derfor en god ide, hvis man selv sørger for at holde sig opdateret i forhold til DSV aktie nyheder. 

DSV transport virksomhed og aktie

Styrker ved DSV aktien

DSV aktien har generelt mange forskellige styrker, som er med til at sikre dem i fremtiden. De er et af verdens største firmaer i en branche, hvor det er vigtigt, at man kan lave forskellige opkøb og have en bundsolid økonomi. Dette er DSV mestre i, da de er rigtig gode til forskellige opkøb. Herudover er virksomheden bakket op af en bundsolid økonomi, som gør de forskellige opkøb mulige og sikre at udføre.

En anden stor styrke hos DSV aktien er, at de ikke ejer særlig meget transportmateriel selv. De er derfor meget omstillingsparate og har en god fleksibilitet. Det giver dem gode muligheder på markedet, da man hurtigt kan tilpasse sig sin kunde bedst muligt.

Det er også en stor styrke, at man i DSV har prøvet at tilpasse sig den grønne omstilling. Her har man fået lavet forskellige løsninger, som er grønne og fleksible, men som ikke går på kompromis med prisen. Det har gjort, at der er mange flere som vælger dem, da de er gode til at håndtere deres kunder. Da mange godt kan lide DSV som virksomhed, så har DSV aktiekursen oplevet stor vækst. Herudover er de meget fleksible, da de kan håndtere alle slags transporter, hvilket man kunne se i forhold til deres opdelte virksomhed, hvor man har valgt at dele det op i tre forskellige afdelinger. De arbejder også ud fra en fornuftig etisk forretningsmodel. DSV aktien vil helt sikker kunne blive stærkere.

Udviklingen i samfundet går i dag også på, at online handel kommer til at fylde mere og mere, end hvad det hidtil har gjort. Der er derfor også et stort marked her, hvor man kan få mange nye kunder, som man hidtil ikke har haft adgang til. Det handler derfor om at DSV får erobret dette marked også. 

Udfordringer som DSV kan møde i dag og i fremtiden

DSV kan gå hen og løbe ind i forskellige udfordringer i fremtiden. Noget som blev nævnt som en af styrkerne i forhold til DSV aktien var, at de ikke ejede særlig meget transportmateriel selv, hvilket gjorde dog gjorde DSV aktien meget omstillingsparate.

Det kan dog også gå hen og blive en svaghed for dem. De kan nemlig ikke opnå stordriftsfordele, da de ikke kan gøre det helt på samme måde, som andre virksomheder. Herudover så bliver DSV også meget afhængige af deres underleverandører, som desværre også godt kan svigte. Det er derfor meget ansvar på noget, som de nødvendigvis ikke har indflydelse på. Det er derfor også en svaghed, hvis de skulle løbe ind i problemer med deres underleverandører. Der kan nemlig ske udfald i deres forsyningskæde, hvis dette skulle ske. 

Herudover så fylder den store grønne omstilling også rigtig meget i forhold til fremtiden. Det kan derfor volde DSV aktier problemer, hvis de ikke sørger for at følge med denne omstilling. Det handler derfor om for DSV at fortsætte deres gode omstilling. Hvis DSV aktien kan formå det, så vil de helt sikkert kunne udnytte den grønne omstilling til en stor fordel, hvilket ville kunne medføre DSV aktier vil stige i pris.

Eksperters forudsigelser og kursmål 

Ekspert Morten Holm Enggard, som er analytiker i Jyske Bank skriver i sin analyse af DSV aktien, at indtjeningen for 2022 fortsat vil være overnormal. Indtjeningen vil gradvist normaliseres de efterfølgende år, hvor opkøbet af GIL og effektivitetsforbedringer sørge for at driftsindtjeningen ikke falder. 

Det store spørgsmål, som mange analytikere stiller sig selv er, hvornår de globale forsyningskæder normaliseres efter de har været presset efter Corona-krisen. Det er af Morten Holm Enggards vurdering, at GIL´s driftsindtjening vil være en del større end de forventede 3 milliarder, som man har sagt fra DSV´s side.

Fra Jyske Banks side, så kan man lige nu handle DSV aktien med 24% rabat. Det betyder altså, at man kan spare rigtig mange penge, hvis man vælger at købe aktien lige nu. Jyske Banks kursmål for DSV aktien er på 1775 kr. hvilket er en del højere, end hvad kursen på DSV aktien ligger på d. 5. feb. Her ligger DSV aktien lige nu på 1.324 kr. Eksperterne vurderer altså DSV aktien til at skulle vokse rigtig meget. Man kan også sige, at kursen for DSV aktien er faldet med næsten 13% i starten af 2022, hvilket selvfølgelig gør, at prisen ikke er helt så dyr, som den måske altid er. Det kan derfor give gode muligheder for investorer, hvis DSV aktien stiger så meget, som man forventer den vil gøre. Hans råd ville så helt klart være at man skal købe DSV aktier. 

Det er dog meget forskelligt fra ekspert til ekspert, om man de anbefaler “køb DSV aktien” eller andre måder at håndtere DSV aktien på.

Betaler DSV udbytte?

Det korte svar – ja. 

Det er dog ikke det helt store udbytte der bliver udbetalt. DSV er nemlig ikke en virksomhed, som prioriterer eller vægter udbytte særlig højt. Det er nu februar, hvilket betyder at mange virksomheder præsenterer deres årsregnskab og derfor også udbetaler udbytte. Udbytte er noget, som nogle virksomheder vælger at udbetale til deres investorer. Det er en pris per aktie, som man udbetaler. Man kan se, at DSV i 2021 udbetale 4 kr. per DSV aktie for regnskabsåret 2020. Det var en forholdsvis stor stigning, hvis man sammenligner med året før, hvor udbyttet var 2,5 kr. per aktie. 

Selvom det lyder som noget negativt, at DSV udbetaler lavt udbytte, hvilket betyder mindre penge udbetalt til dig som ejer DSV aktier, så er det ikke nødvendigvis en negativ ting. Hvis en virksomhed udbetaler et lavt udbytte eller slet ingen udbytte, så betyder det, at virksomhed blot beholder pengene. Her kan pengene så bruges til fremtidig vækst og sikre virksomheden position.

Det kan derfor skabe grobund for en stor vækst i DSV aktiens pris. Man skal derfor ikke tænke for meget over udbyttet, hvis man har DSV aktier. DSV´s udbyttepolitik går på, at man sigter efter 15% payout-ratio. Det betyder, at man går efter at udbetale 15% af sit overskud til sine aktionærer. Man kan altså ikke med sikkerhed sige, hvad DSV udbetaler i udbytte, da man blot må vente og se. 

DSV Aktie

Forstå dig på DSV’s nøgletal og historiske aktiekurs

Grafer og tabeller på denne side opdateres løbende i børsens åbningstider, så du altid kan være informeret inden du handler.

Hård start på 2022 for DSV og danske aktier

I 2021 havde man et godt år som ejer af DSV aktier investor, da aktiemarkedet var i stort plus. Det har for mange mennesker givet et meget godt afkast. Det samme kan dog ikke på nogen måde siges for starten på 2022. 

Her har hele markedet været blodrødt, hvor mange aktier har oplevet store kursfald. Her har C25-indekset, hvilket er de 25 største virksomheder i Danmark haft et kursfald på 12,57% fra 1. januar til d. 4 februar. Det er en meget dårlig start på året for investorer og folk der har DSV aktier. Man kan også se et lignende fald i DSV aktier, hvor DSV aktie kurs er faldet med 13,72% i samme tidsinterval. Det kan for mange virke afskrækkende. 

Der er altså tale om en markedskorrektion, hvor hele markedet generelt falder. Det kan skyldes en række forskellige faktorer. Hvis man står og kigger på DSV aktier som en potentiel handelsmulighed, så er det forholdsvis positivt, at DSV aktien ikke er alene om at dykke i pris. Man skal nemlig huske, at hele markedet er faldet rigtig meget. Det kan derfor ofte være en dominoeffekt, hvis aktionærer bliver urolige og utrygge ved markedet. 

Faldet i DSV aktiekursen kan derfor sagtens være en beskrivelse af den nuværende stemning på markedet og måske ikke have indflydelse på DSV som virksomhed. Det betyder derfor ikke være en decideret dårlig ting for DSV aktien, at DSV aktiekursen er faldet så meget, som den er.

DSV aktien er måske slet ikke blevet svækket på nogen som helst måde, men prisen er udelukkende faldet, fordi at aktiemarkedet lige nu er usikkert og man er i tvivl om, hvorvidt fremtiden ser ud for aktier og derved DSV aktien. Man kan derfor købe DSV aktier til en billig pris lige nu.

Hvad skyldes den hårde start?

Den hårde start for aktiemarkedet skyldes, at der i USA er blevet varslet højere renter før tid. Det betyder, at bankerne vil hæve deres renter før tid. Det betyder så, at omkostningerne for mange virksomheder vil stige rigtig meget, da man så skal betale mere i renter til bankerne. Det har hæmmet en helt masse virksomheder, som man kalder for vækstvirksomheder. Der er rigtig mange virksomheder i Danmark, som er vækstvirksomheder, hvilket har været med til at aktiekurserne er faldet. Det har man også kunne se hos DSV aktien.

Når man snakker om, at markedet er usikkert, så betyder det at investorerne er usikre på sine aktier. Derfor begynder mange at sælge deres aktier, da man er bange for at miste sine penge, da aktierne vil falde meget. Hvis mange sælger deres aktier, så vil prisen på aktien også falde.  Det vil den, da prisen på en aktie styres af udbud og efterspørgsel. Hvis mange sælger deres aktier, så vil udbuddet af den pågældende aktie stige, samtidigt med, at efterspørgslen falder. Det vil derfor få prisen til at falde også. Dette kan tydeligt ses hos DSV aktien og DSV aktiekurs.

Hvis prisen på DSV aktien så falder langt nok ned, at folk er interesseret i at købe DSV aktien igen, så vil efterspørgslen stige, samtidig med, at udbuddet også vil blive mindre, da der er flere, som køber DSV aktien. Derfor vælger mange mennesker også at beholde deres aktier selvom markedet falder lige nu, da priserne på DSV aktien blot er billigere end hvad den var før. 

Mange vælger også at købe flere aktier, hvis man virkelig tror på. 

Den hårde start skyldes altså usikkerhed og uro på markedet, hvilket er opstået, fordi renterne i USA vil stige før tid. Derudover så har markedet også oplevet en stor stigning i 2021, hvilket også kan sprede rygter om inflation i markedet. Dette har haft en negativ betydning for DSV aktien og det generelle marked.

DSV Aktier

Hvilken betydning har den hårde start for DSV aktier

Det har selvfølgelig stor betydning for DSV aktien, at markedet er usikkert lige nu. Det har som sagt medført et stort fald i DSV aktien kursværdi, hvilket gør, at DSV aktien ikke er nær så mange penge værd, som den var før. Man skal dog ikke tænke for meget over dette kursfald, da det ofte er meget normalt, at markedet falder, når der har været en periode med stor vækst. Det virker derfor meget naturligt, at markedet falder lidt efter den store stigning, som man så i 2021. 

Mange investorer vil se gode muligheder i forskellige aktier, da prisen på dem er faldet. Her er DSV aktier ikke en undtagelse. DSV aktien er som sagt faldet med næsten 13%, hvilket giver gode muligheder for at komme ind i DSV aktien til en god pris. Det handler om at komme ind i DSV aktien så billigt som muligt. Hvis man virkelig tror på DSV aktien, så kan man næsten aldrig gå forkert ind i den, men grundet det store fald, så kan man nu give sig selv en stor fordel, da den lige er faldet med meget. 

Det handler derfor om, at man skal gøre op med sig selv, hvilken pris, som man er villig til at betale for DSV aktien. Hvis man vælger en pris, som man måske gerne vil gå ind på, så skal man sørge for at holde sig til den. Det kan derfor være en stor fordel at købe DSV aktier i dag. 

Sørg altid for at lav din egen research inden investering

Det er i dag meget nemt og hurtigt at finde forskellige artikler og analyser af forskellige aktier. Her er DSV aktier ikke nogen undtagelse. Man kan på få sekunder hurtigt og nemt søge på internettet, hvis man gerne vil vide mere om det. Det betyder også, at der er rigtig mange forskellige mennesker, som derfor vælger at dele deres mening på internettet. Det kan der være mange forskellige grunde til. Nogen kan blot godt lide at hjælpe andre, hvor andre måske gør det for deres egen skyld. 

Det handler derfor om, at man kan sortere i den information, som man kan møde på internettet. Det er mindst lige så vigtigt, at man kan sortere i information på internettet, som det at man kan lave en analyse af f.eks. DSV aktien. Der er nemlig rigtig meget info på internettet, så hvis man lærer at sortere alt det ´dårlige´ information fra, så har man rigtige gode forudsætninger. 

Herudover så kan man ikke møde en investor, som vil anbefale udelukkende at følge andres råd. Det kan i nogle tider og situationer være en god ide at følge andres råd, men når det kommer til aktier, så skal man altid sørge for selv at lave sin egen research. Det kan sagtens anbefales at købe DSV aktier, men man skal lave sin egen research på DSV aktien.

Det betyder, at hvis man læser en artikel omkring en aktie, at man også selv kigger på aktien og vurderer den. Det kan være, at man undersøger en virksomheds hjemmeside, hvor de beskriver deres fremtid. Man kan også lave en teknisk analyse af DSV aktien. Det handler altså om, at man selv laver sin egen research af en aktie, inden man køber den, hvilket jo kunne være DSV aktien. 

Vi har forsøgt at gøre det så overskueligt som muligt – med grafer, artikler og nøgletal. Resten er din egen research.

Hvor kan man handle DSV aktier?

Hvis du nu står og overvejer, om du skal købe DSV aktier, så møder man det næste spørgsmål. Nemlig, hvor kan man så købe dem?

DSV er børsnoteret på den danske børs, hvilket gør den nem at handle med i Danmark. Man kan derfor købe den flere forskellige steder. Man kan købe DSV aktier i sin egen bank, hvor man hurtigt og nemt kan handle med værdipapirer. Her kan man så købe DSV aktier, hvis det er et firma, som man tror på. 

Det er de seneste år også blevet mere og mere populært, at man handler på forskellige platforme. Det er ofte muligt at lave meget billige handler på sådan en platform, hvis man sammenligner det med den traditionelle handel med aktier, som foregår gennem banken. Det betyder altså, at man kan købe DSV aktier mange forskellige steder.

Man kan også inde i sin netbank se DSV aktie kurs og hurtigt tilgå forskellige DSV aktie nyheder. Det er som sagt også her, at kan købe DSV aktier.

Er der en risiko ved at købe DSV aktier?

Det er vigtigt, at man ved, at der altid er forbundet en risiko ved at investere sine penge. Det betyder altså, at man godt kan gå hen og miste alle, hvis ikke blot mange penge ved at investere. Man skal derfor gøre op med sig selv, om man synes det er risikoen værd. 

Der er dog forskellige måder at minimere sin risiko på ved at købe DSV aktier. Man kan nemlig gribe det an på forskellige måder. 

Man kan vælge, at man først vil købe DSV aktien, hvis den rammer en bestemt pris. Det betyder, at man først vælger at gå ind i DSV aktien, hvis prisen på DSV aktien falder langt nok ned. 

En anden måde man kan minimere sin risiko er, at man gradvist køber op af DSV aktien. Det betyder, at man ikke køber DSV aktier for alle sine penge på en gang. Men, at man fortsætter med at købe DSV aktier, selvom DSV aktien falder. På den måde, så vil man gøre den gennemsnitlige pris på DSV aktien så lille som muligt. Der er dog også en risiko forbundet med denne metode, da prisen på DSV aktien selvfølgelig godt kan stige. Man vil derfor kunne ende med at gå glip af en fortjeneste, da man ikke fik DSV aktien til den billigste pris, da DSV aktien så er steget i mellemtiden.  Se DSV live aktie kurs herunder.